આઈ - ખેડૂત પોર્ટલ પર ૬૦ ખેતીવાડીની ઑનલાઇન યોજનાઓ વર્ષ ૨૦૨૦ AGRICULTURE 60 ONLINE SCHEMES ON I-KHEDUT PORTAL YEAR 2020

આઈ - ખેડૂત પોર્ટલ પર ૬૦ ખેતીવાડીની  ઑનલાઇન યોજનાઓ વર્ષ ૨૦૨૦  AGRICULTURE 60 ONLINE SCHEMES ON I-KHEDUT PORTAL YEAR 2020

 I Khedut Yojana 2020: Khedut Mitro Government Ni Sabsidi Patra Yojna Ma Online Form Bharva Mate Khedut Nondhni Patrak No. Dwara Arji Kari Sako Cho Ane Je Khedut Mitro Pase Khedut Nondhani Patra Nathi Teo Niche Mujab Na Aadhar Purava Sathe Arji Kari Aapna Taluka Panchayat Kacheri Ae Karel Arji Ni Print Ma Sahi Kari Aapva Ni Rahese

खेती के लिए योजनाएं 01/03/2020 से 30/04/2020 पर चल रही हैं, जिसकी सूची नीचे दी गई है।

1.Under Ground Pipe Line - PVC
2m B. Plateau (mechanical reversible)
3.MB Pulau
4. MB Plateau (Hydraulic Reversible)
5.Automatic lead cum fertilizer drill
6.Automatic seed cum fertilizer planter
7.Automatic seed drill
8. Cultivator
9.Cleaner cum grader
10. Open pipeline
11. Groundnut Digger
12. Chaff Cutter (Engine / Il. Motor Operated)
13. Chaff Cutter (Tractor / Power Tiller Operated)
14.Cheese Plow
15. Zero Teal Seed Cum Fertilizer Drill
16. Zero Teal Seed Cum Fertilizer Planter
17. Zero Teal Seed Drill
18. Tractor
19. Disk Plateau
20.Disk Hero
21. The editorial
22. Paddy Trans Planter (Self Propelled)
23.Pump sets
24.Processing Unit
25.Plau
26. Pak Defense Equipment - Power Powered
27. Power Tyler
28. Power Thrasher
29. Power Weeder (Self Propelled)
30. Potato Digger
31. Potato Planter
32.Post Hall Digger
33.Fertilizer Broadcaster
34. Farrow Opener
35. Bond Former
36. Bruce Cutter
37. Blade Hero
38.Bellar (Tractor Powered
39. Multi Crop Planter
40. Mobile Shredder
41. Raised Bed Planter
42. Rays & Farrow Planter
43. Riser
44. Ripper (Tractor Front Mounted)
45. Ripper (Self Propelled)
46. ​​Reaper Cum Binder
47. Rotary Plateau
48. Rotary Disc Harrow
49. Rotary Power Tiller (Self Propelled)
50. Rotary Power Hero
51. Rotavator
52.land leveler
53. Laser Land Leveller
54. Winnowing Fan
55. Shredder
56. Stable Saver
57. Subsoiler
58. Slasher
59. Hand Tools Kit
60.Hero (Rap) Whala

🙏 किसान मित्र,

कृषि विभाग की सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं।

आपको पता है 01/03/2020 को आप 30/04/2020 तक आवेदन कर सकेंगे।

आप कृषि विभाग के सभी घटकों पर आवेदन कर सकेंगे

👉जिसमें मुख्य रूप से

ट्रैक्टर।
Pavaratilara।
पावर थ्रेशर
रोटावेटर।
कल्टीवेटर (डांटे)।
Vavaniyo।
Rampa।
एमबी हल (आसान / हल)

पंपसेट (सबमिशिबल मोटर - पंप, तेल इंजन)।
अंडर ग्राउंड पाइप (पीवीसी)।
पाइप लाइन खोलें।
पंप छिड़काव दवा।
तिरपाल।
हाथ उपकरण किट।
कटर कटर।

👉आवेदन करने के लिए I KHEDUT ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

👉आवेदन करने के लिए आवश्यक समर्थन का प्रमाण।

👉आवेदन करने के लिए कहां जाएं?

👉ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर के पास।
ऑनलाइन एक ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के साथ।
1 डीलर भी आप पर लागू होगा।
आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट  7 दिन में प्रिंट पर मोबाइल नंबर लिखें, इसे स्कैन करें और इसे आई किसान पोर्टल पर अपलोड करें। और अपने ग्रामीण सेवा (कृषि) या विस्तार अधिकारी (कृषि) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
👉 Click here :- Read in Gujrati

👉आवेदन के साथ संलग्न कागज।

✔️ Application आवेदन का प्रिंट।
✔️ आधार कार्ड का जेरोक्स।
✔️ मोबाइल नंबर।
✔️बैंक पासबुक का जेरॉक्स।
✔️8 / ए

अधिक जानकारी के लिए और सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए:-I KHEDUT portal पर जाओ

👉 Important link 👇

👉 Click here:- I Khedut portal gujrat

👉 Click here:- Check the status

👉 Apply application form:- Click here

👉 This application vidiao:- Check Vidiao

👉 Click here :- Read in Gujrati

किसान मित्र यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है, तो इसे अधिक से अधिक किसान मित्रों के साथ साझा करें ताकि कोई भी किसान भाई जानकारी से अपरिचित न हो।

Post a comment

0 Comments